FEBED, en een twintigtal andere beroepsorganisaties, hekelen de overheidsplannen voor alcoholreclame

vrijdag 26 april 2024 —

Vele sectoren roepen op tot het behoud van zelfregulering in reclame en zien in de huidige demarche in de alcohol sector een rode lijn die dreigt overschreden te worden.

De sector van alcoholhoudende dranken wenst het volgende te benadrukken in haar engagement om de implementatie van het Interfederaal alcoholplan mee te ondersteunen, met als doelstelling het alcoholmisbruik maximaal te beperken:

  • De focus te leggen op 1 verplichte en duidelijke boodschap: “alcoholmisbruik schaadt de gezondheid”, en dus de versnippering en de inefficiëntie te vermijden van 15 boodschappen in een moeilijk toepasbaar rotatiesystem
  • De disproportioneel ruime definitie van reclame tot een realistisch toepasbare en door elke betrokkene begrijpbare en uitvoerbare definitie terug te brengen
  • Artikel 1 en artikel 7 van het ontwerp KB in die zin aan te passen
  • Vermijd extreme vormen van overregulering en overheidsbetutteling

Het Interfederaal alcoholplan voorziet om een aantal punten uit het Convenant inzake reclame voor alcoholhoudende dranken te laten inkantelen in de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten. Hoewel de betrokken sectoren ervan overtuigd blijven dat het zelfregulerende kader werkt, en voordelen heeft op het vlak van flexibiliteit, daadkracht en snelheid ten opzichte van een wettelijk kader, hebben ze zich steeds constructief opgesteld ten opzichte van de beleidsmakers.

Een twintigtal federaties hebben gisteren een persbericht uitgegeven, dat ook naar de betrokken ministers is gestuurd.

U kan HIER de volledige tekst van het persbericht lezen.