Etablissementen Trentin te Farciennes: opvolging is gegarandeerd

vrijdag 20 april 2018 —

Deze uitgave van onze rubriek leidde ons naar Industriezone Le Roton in Farciennes, op een steenworp van de Ring van Charleroi. Eens ter plaatse kan men haast onmogelijk het imposante magazijn van de etablissementen Trentin missen. Tijdens onze afspraak stelde Benoit Trentin ons zijn firma voor en deelde hij met ons zijn projecten en zijn visie op het beroep van drankenhandelaar…

Wat kunt u ons vertellen over de geschiedenis en de evolutie van de familiezaak?

Benoit : “Mijn ouders zijn van Italiaanse afkomst. Mijn moeder is oorspronkelijk van Venetië en mijn vader van Rome. In de jaren 50 verhuisden ze naar België. In 1952 lanceerde mijn vader zijn eigen handelszaak in voeding en wijnen, dus op dat moment geen drankenhandel strikt genomen. Toch importeren we al ongeveer 30 jaar Italiaanse en Franse wijnen. Toen mijn vader in 1993 overleed, nam ik samen met mijn echtgenote Marie-Françoise de firma over. Destijds bestond de zaak uit een magazijn van ongeveer 150m². Ik heb toen het voedingsgedeelte afgesloten om mij op de drankenhandel te focussen. Ik vertegenwoordig dus de eerste generatie van drankenhandelaars in de familie.  Dat betekende ook dat ik als full-time drankenhandelaar met nul klanten begon. Mijn eerste stappen zette ik door te prospecteren bij  voetbal-, tennisclubs en organisatoren van festiviteiten in de regio. Sinds een jaar of tien ben ik trouwens eigenaar van een tennisclub, de Bjorn’s Club, waarvan mijn oudste zoon Nicolas (24) de gerant is. Mijn jongste zoon Lucas (21) is ondertussen ook actief in de drankenhandel en zal op termijn de zaak overnemen.”

“Er is heel veel veranderd sinds ik de zaak heb overgenomen. Het magazijn van 150m² van mijn vader maakte eerst plaats voor één van 2.500m². Toen dit opnieuw te klein werd, zijn we naar de industriezone Le Roton verhuisd, de huidige ligging van onze gebouwen. We waren trouwens de eerste onderneming die zich op de toen pas gebouwde zone vestigde, zo’n 15 jaar geleden. Vandaag beschikken we over een site met een totale oppervlakte van 6.000 m². We stellen 21 mensen tewerk: 5 bedienden en 16 chauffeurs/magazijnbedienden.”

Door de jaren heen hebt u ongetwijfeld strategische keuzes moeten maken wat betreft de toekomst van de firma…

« Zeker en vast. We hebben zeer recent nog een belangrijke keuze moeten maken. In 2017 hebben we immers de organisatie van het drinkencenter-gedeelte grondig herzien zodat deze beter met de vraag zou overeenkomen. Naar aanleiding van de accijnsverhoging hebben we - zoals heel de sector - een daling van de alcoholverkoop moeten incasseren. In een klein land zoals België is het voor de klanten zeer gemakkelijk om in het buitenland hun aankopen te doen. In ons geval in Frankrijk of Luxemburg. Omwille van deze situatie hebben we ons aanbod aangepast. We leggen het accent nu meer op kwaliteit en diversiteit van het gamma. We zijn gespecialiseerd in Noord-Italiaanse wijnen en hebben ondertussen ook ons aanbod uitgebreid naar kleine voedingsproducten, zoals chips en snacks. Ook de forse toename van het aantal microbrouwerijen lag aan de basis van deze reorganisatie.”

“We hebben ook heel bewust de keuze gemaakt om ons niet meer op het segment van de festiviteiten te focussen. Volgens mij brengen festiviteiten veel werk met zich mee, voor weinig rendement. Daarom richt het grootste deel van onze activiteiten zich op de horeca en de winkel.”

“Een andere strategische keuze die we 10 jaar geleden hebben gemaakt, is de aansluiting bij aankoopgroepering Distribel.”

Wat vindt u bijzonder leuk aan het beroep van drankenhandelaar?

“Eerst en vooral de veelzijdigheid van het vak. Je moet echt van alles kunnen om dit beroep uit te oefenen. Indien nodig ben ik in staat om eender wie binnen het bedrijf te vervangen. Er is ook het nauwe contact met de klanten, dat allesbepalend is in onze job.”

“Door mijn beroep heb ik ook de mogelijkheid om mijn passie voor het tennis te combineren met de activiteiten van de drankenhandel. Zo organiseren we elk jaar in de clublokalen een opleiding om bier te tappen. Daar komen telkens een dertigtal klanten op af. En dat is niet de enige gelegenheid om klanten uit te nodigen. In de winkel organiseren we regelmatig alcohol-, aperitief-  en wijnproefsessies.”

U zal ook wel geconfronteerd worden met uitdagingen…

Zoals ik het al aankaartte, is er de concurrentie van de buurlanden, voornamelijk door de accijnzen op alcoholische dranken. Die beslissing is nefast geweest voor de alcoholverkoop in België. Het niveau van de accijnzen zou op hetzelfde niveau moeten liggen als in de buurlanden.”

Een andere uitdaging voor ons is de opvolging. Mijn project is om op termijn de zon in Italië te gaan opzoeken. Ik ben aandeelhouder van een keten van B&B’s in het Zuiden van het land en ik vertoef er regelmatig tijdens het weekend om ter plaatsen de zaken te beheren. De bedoeling is om in de toekomst daar meer tijd door te brengen. Het is mijn zoon Lucas die de leiding van het bedrijf zal overnemen. Hij is nog maar 21 en heeft nog een lange weg af te leggen, maar hij is reeds zeer actief binnen de firma en wordt intensief opgeleid. Dat gebeurt onder andere via de web opleidingen van AB InBev en een opleiding in oenologie. Hoewel we na al die jaren zin hebben om het rustiger aan te doen, zullen we er altijd zijn om hem in het leerproces te begeleiden, totdat hij er volledig klaar voor zal zijn.”

Hoe ziet u de toekomst van het beroep van drankenhandelaar in het algemeen?

“ Vaak wordt er gezegd dat de sector steeds minder handelaars zal tellen, maar wel van grotere omvang. Wat mij betreft, stel ik uit ervaring vast dat er altijd een plaats zal zijn voor middelgrote drankenhandels."

Wat betekent FEBED voor u en wat zijn uw verwachtingen voor de toekomst?

Ik moet toegeven dat ik niet altijd even ijverig de informatie raadpleeg die mij toegestuurd wordt. Toch lees ik ze af en toe.”

Wat betreft de verdediging van de belangen van ons beroep zou ik een tussenkomst in het dossier van de accijnzen op alcohol op prijs stellen. Hoewel ik denk dat het misschien al te laat is, omdat de consument al zijn gewoontes heeft.”

Ik zou het ook een goed idee vinden om opleidingen te organiseren op het vlak van digitale beheerprogramma’s. Misschien zou het goed zijn om de grote leveranciers in dit domein aan te spreken om dit soort opleidingen voor drankenhandelaars te starten. Ik ben ervan overtuigd dat zelfs de meest ervaren drankenhandelaars nog geen 80% van de mogelijkheden van deze programma’s benutten.

Is er een laatste tip die u met uw collega’s wenst te delen?

“ Zeker. Ik zou al mijn collega’s aanraden om de verkoop bij hun bestaande klanten te optimaliseren: wijnen, aperitieven, kleine voeding zoals chips en nootjes. Hoe ruimer het gamma dat wordt afgenomen, hoe efficiënter de eigen werking georganiseerd kan worden.

www.benoittrentin.be