Voor wie is FEBED?

Als beroepsfederatie verenigt FEBED alle natuurlijke of rechtspersonen die als zelfstandige drankenhandelaars dranken aankopen met de bedoeling ze te verkopen en/of te leveren aan hetzij andere personen die hetzelfde beroep uitoefenen, hetzij horecazaken, publieke of private instellingen, verenigingen, hetzij aan de consumenten via huis-aan-huis leveringen of via drinkcenters.