Statutaire Algemene Vergadering : veranderingen in het Bestuursorgaan

vrijdag 24 juni 2022 —

De Statutaire Algemene Vergadering van FEBED vond plaats op maandag 13 juni. Het was een "hybride" vergadering: fysiek in onze kantoren in Molenbeek voor de leden die dat wensten en via Zoom voor de anderen.

Bij de wijziging van de statuten in 2019 werd de mandaten van de bestuurders verlengd tot 3 jaar in plaats van 2. Daarom waren er in 2021  geen verkiezingen, de in dat jaar aflopende ambtstermijnen werden allemaal met een jaar verlengd.

Dit jaar waren er 7 mandaten vacant. Régine Duvieusart (bestuurder sinds 2019) en Luc Pauwaert  (bestuurder sinds 2007) waren niet langer kandidaat als bestuurder van FEBED.  Het Bestuursorgaan dankt beiden voor hun bijdrage die ze al die jaren geleverd hebben.

De mandaten van Nicolas De Groote, Michel Haelterman, Philip Lahaye en Erik Van Meel (Noord) en Antoine Marin (Sud) als bestuurders worden verlengd voor een periode van drie jaar.

Daarnaast, worden Christophe Geeraerts (Drankenhandel AsterX) en Patrick de Froidmont (BSM) als bestuurder benoemd voor een periode van drie jaar.

Antoine Marin wordt herkozen als ondervoorzitter voor een periode van drie jaar.

HIER vindt u de contactgegevens van alle bestuurders.

Tenslotte wordt Guy Dewulf, directeur FEBED, benoemd als vaste vertegenwoordiger, met het dagelijks bestuur belast, met de bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Het volledige verslag van de Algemene Vergadering is HIER te vinden.