FEBED geeft het woord aan Bart Peeters, Spadel

vrijdag 13 mei 2022 —

Via de Inforeportages geeft FEBED de mogelijkheid aan een belangrijke speler binnen onze sector om zijn of haar visie te geven op de markt.

Voor deze editie geeft FEBED het woord aan Bart Peeters, Country Director Benelux van Spadel.

Wat zijn voor Spadel de meest markante gebeurtenissen van de voorbije maanden?

De voorbije maanden waren voor Spadel zeer verrijkend. Je hebt waarschijnlijk al vernomen dat onze bottelarij van Spa Monopole en ons natuurlijk mineraalwater SPA Reine in 2021 hun 100e verjaardag hebben gevierd. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis mochten we de Koning en de Koningin in Spa verwelkomen voor een dag die in het teken stond van biodiversiteit. We hadden onze vorsten veel positiefs te vertellen, want uit een onderzoek van het gespecialiseerde onderzoeksbureau Arcadis is onlangs gebleken dat onze onderneming in de voorbije 100 jaar een positief effect heeft gehad op de biodiversiteit in de streek van Spa. Dat is te danken aan de drastische maatregelen die wij in samenwerking met de overheden al tientallen jaren nemen om de biodiversiteit in de winningszone van mineraalwater van Spa te beschermen en te herstellen.

In 2022 haalde onze ambitie om de ons omringende natuur te beschermen en zelfs opnieuw te herstellen het nieuws dankzij twee belangrijke bekroningen.

In maart van dit jaar veroverde de Bru-site in Stoumont het Platinum-certificaat: dit is het internationaal hoogst gewaardeerde label voor goed beheer van waterrijkdommen. De site van Spa Monopole had deze prestigieuze certificering reeds in 2020 veroverd. Bij Spadel passen we al jaren het motto "putten zonder uitputten" toe. Dit betekent dat we slechts een fractie afnemen van de hoeveelheid hemelwater dat jaarlijks in de vorm van neerslag neerdaalt over de extractiezones.

Begin april verkreeg Spadel voorts de B-Corp-certificering die een erkenning inhoudt voor onze vaste wil om duurzaam op te treden voor de lange termijn, met en voor onze stakeholders. We zijn trots op deze certificering die tegelijk een waardering vormt voor het positieve traject naar meer duurzaamheid en lokale impact dat alle merken van de groep hebben afgelegd. Meerdere initiatieven hebben ons naar deze certificering gestuwd: denk aan de statutenwijziging van de onderneming in juni 2021, de 'Great Place to Work'-certificering, of het feit dat we in 2022 als eerste mineraalwatergroep in Europa koolstofneutraal zijn geworden voor de hele levenscyclus van onze producten. In de komende jaren willen we onszelf meer dan ooit kritisch blijven evalueren om vorderingen te blijven boeken in onze ambitie om een onderneming met positieve impact te zijn.

Hoe verenigen wij duurzaamheid met de verkoop van flessenwater?

Er zou inderdaad twijfel kunnen bestaan omtrent (on)verenigbaarheid van die twee elementen. In werkelijkheid werpt onze ambitieuze langetermijnvisie inzake duurzaamheid echter zijn vruchten af: het is duidelijk dat onze klanten en consumenten ervan overtuigd zijn geraakt dat het belangrijk is meer te kiezen voor gezonde, koolstofneutrale en milieuvriendelijke lokale producten.

Ik ben ervan overtuigd dat de consument van morgen voor Spadel blijft kiezen, niet alleen wegens de kwaliteit van ons water en onze goede communicatie in dit verband, maar ook wegens alle initiatieven die de onderneming lanceert vanuit respect voor milieu en biodiversiteit. Het zorg dragen voor onze waterrijkdommen en voor de natuur waarin ze ingekapseld zijn zit écht in het DNA van de groep Spadel.

Om in te spelen op bezorgdheden van consumenten wat plasticverpakkingen betreft, lanceerde Spadel ook zijn 'Source of Change'-programma waarmee de groep zich ertoe verbindt om zijn verhandelde verpakkingen voor 100 % in te zamelen en tegen 2025 uitsluitend hergebruikt of gerecycleerd materiaal te gebruiken in zijn verpakkingen. Spadel zet zich daarnaast ook in ook om zwerfafval doeltreffender te bestrijden en om partnerschappen voor een optimale sortering aan te gaan, om de kwaliteit van het gerecycleerde materiaal aanzienlijk te verhogen.

Hoe hebben jullie de duurzaamheid concreet doorgevoerd op de Beneluxmarkt?

Een concreet voorbeeld van onze toepassing van duurzaamheid: al meer dan tien jaar exporteren wij onze producten enkel nog in een straal van 500 km rond onze bronnen. We zijn immers van oordeel dat het verschepen van water naar het andere einde van de wereld economisch zinloos is, en bovendien destructief voor het milieu. Ik heb overigens eerder al gezegd dat we koolstofneutraal zijn voor het hele traject van onze Spa- en Bru-waters, van de fabriek tot de consument. Ook Bru is trouwens met succes overgestapt naar flessen van 100 % R-PET en blijft zijn lokale verankering promoten. Voor ons is dit een zeer belangrijk punt.

Bij Spadel hanteren we een zeer duidelijke strategie, en dat is allicht meteen ook een van de geheimen van ons succes. Enerzijds focussen we op sterke regionale merken zoals Spa en Bru in de Benelux, want dát zijn de merken die de consumenten verkiezen. Anderzijds blijven we onophoudelijk innoveren om tegemoet te komen aan de consumptietrends. De consumenten van vandaag willen gezonde, lokale en duurzame producten, met een beperkte koolstofafdruk. En dat is exact wat wij hun te bieden hebben.

Nieuwigheden als antwoord op nieuwe trends in de drankensector?

De coronapandemie heeft het gedrag van onze consumenten duidelijk beïnvloed. Door de pandemie zijn de consumenten zich bewust geworden van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, de prioriteit van gezondheid en welzijn, het zoeken naar authenticiteit en zingeving, de drang om zichzelf iets te gunnen … Gezonde en natuurlijke frisdranken hebben meer dan ooit de wind in de zeilen: we stellen met genoegen vast dat steeds meer consumenten kiezen voor deze lokale, gezonde, natuurlijke dranken, zonder bewaarmiddelen en zonder kunstmatige ingrediënten.

Op de Beneluxmarkt hebben we op diverse manieren ingespeeld op deze gedragswijzigingen. Wat SPA betreft, ligt het accent op de tijdloze puurheid van het water van Spa voor alle consumenten die om het milieu geven. Daarnaast hebben we ook opnieuw SPA Touch gelanceerd én zowel het recept als de verpakking van onze SPA Fruit limonades aangepast. Onze nieuwe limonades – die voortaan allemaal de benaming SPA Fruit dragen – bevatten minder suiker (een globale vermindering met ongeveer 45 % voor het volledige gamma) en minder calorieën (8 à 12 kcal per 100 ml, tegen maximaal 19 kcal per 100 ml in het verleden), zodat we van Nutriscore D opschuiven naar Nutriscore C. Ze bevatten ook meer sap (minstens 10 % méér over het volledige gamma), waardoor deze limonades nog fruitiger en authentieker smaken. Tegelijk bevatten deze nieuwe SPA-limonades uiteraard nog altijd natuurlijk mineraalwater én 100 % ingrediënten van natuurlijke oorsprong.

In de komende maanden mag u van ons nog meer innovaties verwachten, waarmee we nog beter zullen inspelen op de nieuwe behoeften van onze consumenten.

Wat zijn volgens Spadel in 2022 de belangrijkste uitdagingen voor de Beneluxmarkt?

Aan uitdagingen geen gebrek! Natuurlijk zijn er uitdagingen voor de hele sector, zoals de hoge kostprijs van de grondstoffen, de hogere energieprijzen en de sterke inflatie. In Nederland maken wij ons ook zorgen over het statiegeldsysteem voor kleine PET-verpakkingen, dat zou kunnen leiden tot een toename van lege verpakkingen die niet hergebruikt worden. Bovendien zullen de bezorgdheid van de consument over het gebruik van plastic en de onzekerheid door de coronapandemie druk uitoefenen op de aankoop van gebotteld water door huishoudens. Ik ben er echter van overtuigd dat deze uitdagingen in kansen kunnen worden omgezet als wij de intrinsieke kwaliteiten van onze producten voldoende promoten. Daarom zijn we van plan onze omnichannelstrategie te intensifiëren en daarbij de distributie van onze producten boosten via de e-commerce, in de horeca en op de werkplekken, en zo de portefeuille en het formatbeleid van Spadel diversifiëren.

www.spadel.com