Eindejaar

vrijdag 22 december 2023 —

De voorbije jaren heeft onze sector bewezen dat we een stevige ruggengraat hebben. 

We werden geconfronteerd met grote crisissen waarvan de sterke loon- en wedde verhogingen van januari ‘23 nog een uitvloeisel waren.  Gelukkig heeft de situatie zich gestabiliseerd en zijn de prijzen van de nutsvoorzieningen en grondstoffen naar een normaler niveau teruggekeerd.  Jammer genoeg zien we de prijsdalingen nog niet in de prijzen van de producten.

2024 zal ook wel wat uitdagingen met zich meebrengen.  Wat zal de impact zijn van de crisissen die her en der in de wereld voorkomen? Dichter bij huis zullen de verschillende regeringen een beslissing moeten nemen m.b.t. de invoering van het statiegeld op PET en blik verpakkingen in 2025.  We zullen ons moeten aanpassen en flexibel omgaan met de uitdagingen die op ons afkomen. Het verleden heeft aangetoond dat we dit zeker aankunnen!

De volgende dagen zullen we onze klanten helpen bij het organiseren van hun eindejaarsfeesten.  Neem zelf ook de tijd om samen met vrienden en familie van deze leuke periode te genieten.

Het FEBED team wenst U en Uw familie prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2024!

Wij gaan er even tussenuit.  Het secretariaat zal gesloten zijn vanaf 23 december.  Op 2 januari staan we opnieuw te uwer beschikking.