Ondanks nieuwe uitdagingen bereikt Belgische bierconsumptie terug pre-coronaniveau

vrijdag 23 juni 2023 —

Het jaarrapport 2022 van hun federatie getuigt van een sterk aanpassingsvermogen en zin voor vernieuwing bij de Belgische brouwers.

Met 6,9 miljoen hectoliter komt de Belgische bierconsumptie (nagenoeg) terug op pre-coronaniveau, ondanks de enorme impact van de Russisch-Oekraïense oorlog. Niettegenstaande de bezorgdheden nog niet van de baan zijn, wisten de brouwers relatief goed stand te houden tegen de torenhoge inflatie, tekorten in de toeleveringsketen en het verlies van twee belangrijke afzetmarkten. Meer nog, in deze uitdagende context vonden ze ook de ruimte om verder te vernieuwen. In 2022 openden 32 nieuwe brouwerijen de deuren, al sloten jammer genoeg ook een 10-tal de deuren. Daarnaast zijn de voorbeelden van innovatieve oplossingen om tegemoet te komen aan de grote maatschappelijke vraagstukken van vandaag talrijk. De Belgische brouwers blijven inzetten op de krachtige combinatie van traditie en innovatie om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Na twee moeilijke jaren komt de Belgische bierconsumptie (nagenoeg) terug op pre-coronaniveau, in lijn met de doelstelling die de Belgische brouwers hadden vooropgesteld bij de voorstelling van het jaarrapport 2021. In 2022 werd 6,9 miljoen hectoliter bier geconsumeerd. Het verschil van 130.000 hectoliter ten opzichte van 2019 (toen nog de kaap van 7,1 miljoen hectoliter werd bereikt) valt te verwaarlozen in het licht van de structurele daling van de voorbije 30 jaar. Opvallend is dat de horeca iets trager terug klimt naar het niveau van 2019 (goed voor 40,8% van de totale bierconsumptie in 2022; -5,8% t.o.v. 2019), terwijl de verkoop in de retail dat niveau intussen overstijgt (59,2% van de consumptie in 2022; +1,0% t.o.v. 2019).

Wat de export betreft, zet de daling van vorig jaar zich door (-5,5% t.o.v. 2021). Binnen de Europese Unie neemt het exportvolume van Belgisch bier nog toe (+3,0% t.o.v. 2021), maar het volume buiten de EU daalt fors (-31,3% t.o.v. 2021). Deze daling valt te verklaren door de keuze van een aantal brouwers om in te zetten op meer duurzame lokale productie. Desalniettemin blijft Belgisch bier, waarvan 70,3% zijn weg vindt naar het buitenland, een belangrijk exportproduct dat in alle uithoeken van de wereld wordt gesmaakt.

Nochtans hebben de Belgische brouwers, net zoals vele andere sectoren, geen makkelijk jaar achter de rug. Na de heropening van de horeca en de stapvoetse afschaffing van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus dachten de brouwers opgelucht adem te kunnen halen, maar daar stak de Russische inval in Oekraïne een stokje voor. De oorlog bracht een reeks nieuwe uitdagingen, zoals het verlies van twee belangrijke afzetmarkten, tekorten in de toeleveringsketen en, niet op zijn minst, een torenhoge inflatie, met zich mee.

Het blijft ook een uitdaging om de verkoopvolumes en marges op peil te houden: hogere grondstof-, energie- en loonkosten kunnen niet altijd worden doorgerekend. Nieuwe regelgevende initiatieven op het vlak van etikettering en verpakkingen, zowel op regionaal, federaal als op Europees niveau, zorgen bovendien voor bijkomende onzekerheid.

De brouwers volgden ook de ontwikkelingen rond het interfederaal alcoholplan op de voet. “Alcoholmisbruik gaat in tegen waar Belgisch bier voor staat: kwaliteit, passie en vakmanschap. We vinden een geïntegreerd alcoholbeleid dan ook een goede zaak,” zegt Krishan Maudgal, “maar er blijven een aantal aandachtspunten als we de continuïteit van de bedrijfsvoering van onze brouwers willen garanderen én onze unieke biercultuur in stand willen houden.

Het volledige jaarrapport 2022 kan u HIER raadplegen.