Nieuwe slogan bij alcohol: “Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid”

vrijdag 8 maart 2024 —

De slagzin ‘Ons vakmanschap drink je met verstand’ bij reclame voor alcoholische producten verdwijnt. In plaats ervan komt ‘Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid’, meldt de sector.

Het Communicatie Centrum lanceert, in samenwerking met de federaties van de Belgische Brouwers en Vinum Et Spiritus, Comeos, UBA, Horeca Vlaanderen, Horeca Wallonië en Horeca Brussel, een nieuwe educatieve boodschap die binnenkort moet verschijnen in commerciële communicatie voor alcoholhoudende dranken. Het hoofddoel van deze belangrijke hervorming is de consument beter te informeren over de risico’s van alcoholmisbruik.

Commerciële communicatie voor alcohol wordt gereguleerd door het "Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken", dat al de verplichting bevatte om een educatieve boodschap toe te voegen bij reclame voor alcoholhoudende dranken.

In overleg met de andere ondertekenaars van het Convenant hebben de federaties van de Belgische Brouwers en Vinum Et Spiritus gewerkt aan een nieuwe educatieve boodschap, gebaseerd op de boodschap die reeds in Frankrijk wordt gebruikt en daardoor ook al bekend is bij een groot deel van de Belgische bevolking:

-in het Nederlands: “Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid”;

-in het Frans: “L’abus d’alcool nuit à la santé” ;

-in het Duits: “Alkoholmissbrauch schadet der Gesundheit”;

-in het Engels: “Alcohol abuse harms your health”.

Deze nieuwe boodschap, die duidelijker, krachtiger en doeltreffender is, heeft als voordeel dat consumenten beter worden geïnformeerd over de risico’s van alcoholmisbruik.

De communicatiesector werd reeds op de hoogte gebracht van deze hervorming die vanaf 26 februari van toepassing wordt. Om de verandering van boodschap zo efficiënt en doeltreffend mogelijk te laten verlopen, is er een overgangsfase ingesteld tot 30 juni 2024. Concreet betekent dit dat de toepassing van de nieuwe gezondheidsmededeling, verplicht zal zijn vanaf 1 juli 2024. Een specifieke aanpassingsperiode zal niettemin worden voorzien tot 1 januari 2025 voor betrokken gedrukte commerciële communicatie met de oude educatieve boodschap die werd ontwikkeld voor 1 mei 2024.

Het Communicatie Centrum en de andere partijen van het Convenant zijn zich bewust van het belang van verantwoorde alcoholconsumptie voor de maatschappij en voor de gezondheid alsook van de cruciale rol die onze sectoren spelen in ethische communicatie. Door dit initiatief willen we een proactieve houding aannemen door mee te helpen de regels voor alcoholcommunicatie aan te scherpen in overeenstemming met de maatschappelijke behoeften van vandaag.

Bovendien komt de sector hiermee ook tegemoet aan een van de maatregelen in het Interfederaal Plan 2023-2025 ter bestrijding van schadelijke alcoholconsumptie.

Het “Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken”, en a fortiori de commerciële communicatie voor alcohol, is onderworpen aan een strenge controle door de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) die optreedt op basis van klachten van consumenten of, in een preventieve context, in het kader van verzoeken om voorafgaand advies van de sector.

Bron: JEP