Regels rond de verkoop van alcohol en tabak - herinnering

vrijdag 22 september 2023 —

Volksgezondheid stuurt al een hele zomer minderjarige ‘mystery shoppers’ op pad. Ze moeten testen of winkels en horecazaken de regels rond de verkoop van alcohol en tabak respecteren. “ De resultaten zijn een enorme teleurstelling

We vinden het  daarom nuttig om jullie aandacht voor het respecteren van de minimumleeftijd te herinneren.

Het is voor handelaars en horeca-uitbaters verboden om:

  • alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min 16-jarigen
  • sterke drank te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min 18-jarigen.

Verkopers mogen een bewijs van leeftijd vragen, zoals bijvoorbeeld een identiteitskaart of een ander officieel document. Bij twijfel wordt de verkoper aangeraden om te weigeren, want hij blijft altijd verantwoordelijk.

Drankautomaten moeten uitgerust zijn met een identiteitskaartlezer als ze alcohol en sterke drank aanbieden. Dit systeem mag niet worden uitgeschakeld.

Meer info over de regelgeving rond alcohol vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid.