Lik op stukboetes voor winkeldiefstallen

maandag 3 april 2023 —

De laatste weken wordt onze sector jammer genoeg geteisterd door diefstallen van sterke dranken. Ik verwijs naar onze mails van 20 maart en 23 maart.

In dit kader willen we enkele zaken met jullie delen.

In 2021 werd door de Minister van Jusititie Vincent van Quickenborne  en het College van Procureurs-Generaal het  ‘lik op stukboetes voor winkeldiefstallen’ in het leven geroepen.

Concreet betekent dit het volgende:

 • De daders moeten op heterdaad betrapt worden en in de winkel gehouden worden in afwachting van de komst van de politie.
 • Politie onmiddelljk verwittigen.
 • Indien bewijs vaststaat, krijgt de dader een boete van 350 € die hij onmiddellijk moet betalen of binnen een termijn van 15 dagen.
 • Ook de schade die aangebracht wordt aan de verpakking of winkel infrastructuur moet onmiddellijk betaald worden.
 • Bij een eerste vaststelling en betaling van de boete is er geen verder vervolg door het parket. Wordt de boete niet betaald, gaat het dossier naar het parket.
 • Bij een tweede vaststelling, gaat het dossier automatisch naar het parket.

Het systeem zou goed ingeburgerd zijn in Limburg, maar minder in andere provincies.

Mag niet toegepast worden bij minderjarigen.

We raden U aan bij de lokale politie vooraf te informeren als ze bij een op heterdaad vastgestelde diefstal, onmiddellijk komen en de ‘lik op stukboete’ toepassen.

Wees waakzaam voor de veiligheid van uw personeel als dieven op heterdaad betrapt worden.

Enkele tips die kunnen helpen om de dieven te slim af te zijn:

 • Besteed aandacht aan verdachte handelingen in en rond je zaak. Foto’s nemen, nummerplaten en andere informatie noteren kan geen kwaad en kan later nog van pas komen.
 • Plaats diefstalgevoelige artikelen zoveel mogelijk op duidelijk zichtbare plaatsen.
 • Licht schrikt af. Zorg ervoor dat dure artikels voldoende verlicht zijn.
 • Plaats dure artikels achter slot of zet enkel de verpakking in het schap en bewaar de dure flessen op een veilige plaats.
 • Laat u niet afleiden door een klant die misschien deel uitmaakt van een bende
 • Blijf zoveel mogelijk in de buurt van een verdacht persoon, zodat hij weet dat hij in de gaten gehouden wordt.  Vraag als je hem advies kunt geven.
 • Wees dubbel op je hoede als het zeer druk is in de zaak
 • Bewaar videobeelden van verdachte handelingen
 • Vermijd buiten de winkel de aanwezigheid van ladders, containers en paletten.  Kunnen hulpmiddelen zijn bij een diefstal.

FEBED verzamelt alle informatie die u hierover hebt. We kunnen u met elkaar in contact brengen om informatie uit te wisselen.  Je kan het volledig dossier ontvangen om U te helpen bij eventuele aangifte van een diefstal zodat de politie de link kan leggen met andere diefstallen.