Het 13de nummer van onze magazine FEBED News is nu uit

vrijdag 4 juni 2021 —

De Corona crisis sleept lang aan en voelt als een marathon die we moeten lopen. Gelukkig moet je deze

marathon niet alleen lopen en helpen we elkaar zoveel mogelijk om deze moeilijke periode door te komen. In dit nummer vindt u het verhaal van onze betoging in Namen en de positieve resultaten die wij bij de autoriteiten hebben bereikt.

Er is een wetsvoorstel ingediend dat bijzonder negatief is voor onze sector. Het houdt in dat bij huurovereenkomsten de huur niet meer zou kunnen verbroken worden of geweigerd worden indien de huurder zijn drankafname akkoord niet respecteert. U kunt onze reacties op dit onaanvaardbare wetsvoorstel lezen.

Het is mooi om te zien dat de drankenhandelaars de moed niet verliezen en zelfs in deze moeilijke omstandigheden investeren in de toekomst van hun bedrijf. In het artikel ‘Drankenhandelaar in de kijker’ hebben we een interview met Marc De Keyzer, voorzitter van FEBED, over de investeringen die hij recentelijk in zijn zaak uitgevoerd heeft.

U kan de magazine HIER downloaden.