Gestructureerde elektronische facturen verplicht

vrijdag 12 januari 2024 —

Naast de klassieke elektronische facturen - bijvoorbeeld in de vorm van een pdf - komen er binnenkort ook gestructureerde elektronische facturen. Dat zijn facturen die de bestemmeling via een technologische tool kan lezen en automatisch en digitaal kan behandelen.

Het doel daarvan is zowel van economische als van fiscale aard. In de memorie van toelichting staat te lezen dat “als het Belgische bedrijfsleven volledig van papieren facturatie op elektronische facturatie zou overschakelen, de administratieve lasten voor ondernemingen en burgers met 3,36 miljard euro kunnen worden gereduceerd”.

Fiscaal gezien zal de verplichting om gestructureerde elektronische facturen te gebruiken bijdragen aan de strijd tegen belastingfraude. Dergelijke facturen bevatten door de automatisering van het proces immers minder fouten en kunnen gemakkelijker worden geëxploiteerd in het kader van compliance en controle-initiatieven.

De maatregel gaat echter pas op 1 januari 2026 in en er komt een tijdelijk verhoogde kostenaftrek van 120% voor de consultancy- en programmeringskosten die ontstaan door de uitvoering van de verplichtingen die de wet met zich brengt. Die maatregel zal van toepassing zijn voor de belastbare periode van 2024 tot en met 2027.

Bron: trendstop.knack.be