Gedragscode drankenafnameovereenkomsten

vrijdag 20 januari 2023 —

Zoals u weet, hebben eind 2015 FEBED, vzw Belgische Brouwers, Horeca Vlaanderen, Fédération HoReCa Wallonie en Horeca Federatie Brussel in onderling overleg een gedragscode voor goede relaties tussen de brouwers, drankenhandelaars en de horecasector ondertekend.

In 2022 hebben dezelfde partijen een addendum ondertekenend tot regeling van de gevolgen van de COVID-19-crisis op het niet behalen van afnamequota en de gevolgen voor de lopende commerciële huurovereenkomsten.

Zoals voorzien in de Gedragscode van 2015, werd er in 2022 een evaluatie gemaakt van de Gedragscode en werd de tekst lichtjes aangepast.  De vijf betrokken federaties hebben de tekst goedgekeurd. De FOD Economie leest nu de tekst na om te controleren als die in lijn is met de Economische Wetgeving. Nadien zal de Gedragscode ondertekend worden door Mter Clarinval en Mter Dermagne en de vijf federaties.

Na ondertekening, zullen regionale vergaderingen hierover georganiseerd worden.