Een nieuw team aan het roer van Horeca Brussel

maandag 19 februari 2024 —

De Federatie Horeca Brussel gaat een nieuw tijdperk in met de benoeming van een kwartet horecaprofessionals aan het hoofd. Matthieu Léonard, David Debin, Kamila Ostrowska en Loïc Installé zetten hun expertise en engagement in voor de uitdagingen van de sector.

Matthieu Léonard, de nieuwe voorzitter, zal het team leiden samen met David Debin, vicevoorzitter, en Kamila Ostrowska, Managing Director. Ze worden bijgestaan door een nieuwe penningmeester, Loïc Installé. Alle vier begonnen ze hun carrière als werknemer in de Horeca voordat ze ondernemer werden. Hun ervaring uit de eerste hand in de sector geeft hen een diep inzicht in de realiteit, de moeilijkheden en de passie die de horecasector drijven.

In een sector die geconfronteerd wordt met ongekende uitdagingen en cruciale kwesties, wil het nieuwe team de bakens verzetten om de ongeveer 30.000 banen die de Horeca in de hoofdstad genereert, te behouden. “We willen de Federatie positioneren als een professionele, serieuze, betrouwbare en onmisbare partner”, legt Matthieu Léonard uit.

Om hun ambitieuze doelen te bereiken, hebben Matthieu, David, Kamila en Loïc de structuur en de bestuurswijze van de Federatie heroverwogen. Ze stellen waarden als engagement, ethiek en transparantie voorop als leidraad voor hun acties.

“Naast het vertegenwoordigen van de sector en het verdedigen van zijn belangen, is het ondersteunen van horecabedrijven een essentieel onderdeel van onze missie”, aldus David Debin. Het kwartet wil bijdragen aan de economische en financiële soliditeit van deze etablissementen, die een cruciale rol spelen in het sociale leven.

“Samen staan we sterker”, voegt Kamila Ostrowska toe. “We willen graag samenwerken met andere federaties en onze institutionele partners, mensen samenbrengen en sterke banden smeden binnen de ondernemersgemeenschap”.

www.horecabruxelles.be