Wat is de actuele situatie m.b.t. bekers?

vrijdag 10 februari 2023 —

Actuele situatie:

Op basis van het Koninklijk besluit van 9 december 2021 (verschenen in het BS op 14 januari 2022) is het vanaf 24 januari 2023 verboden om wegwerpbekers die volledig uit plastiek bestaan, op de markt te brengen. De plastiek bekers die je nog in stock hebt op die datum, mag je nog gebruiken. Opgepast er zijn regionale beperkingen!

Vlaanderen

  • Enkel als de organisatie van het evenement kan garanderen dat 95 % van de wegwerpbekers zullen verzameld worden, mag er met wegwerpbekers gewerkt worden. Zoniet is het verboden met wegwerp bekers te werken.
  • Totaal verbod om wegwerpbekers te leveren aan regionale of lokale besturen en aan de evenementen door die besturen georganiseerd.

Wallonië

  • Verbod om plastiek bekers te gebruiken bij evenementen tenzij er een selectieve verzameling gebeurt van die bekers.
  • Verboden om plastiek bekers te leveren aan regionale overheden.

Brussel

  • Verbod om wegwerp bekers te leveren aan alle regionale en gemeentelijke overheden, alsook aan de evenementen die zij organiseren.
  • Dit verbod gaat in op 1 januari 2023

Toekomstige wetgeving (nog te bevestigen)

Vlaanderen:

  • Vanaf 15 juni 2023 zijn alle wegwerp bekers verboden voor alle evenementen, tenzij een uitzondering bekomen wordt.
  • Herbruikbare bekers moeten voor 90 % teruggenomen worden.

Wallonië:

  • Plastiek wegwerp bekers zijn verboden in alle plaatsen en ruimten die dienen voor culturele-, sportieve-, ontspannings- en folkloristische evenementen, alsook in de plaatsen en ruimten voor ontspanning.

Nationaal:

  • Er is een wetsontwerp die alle wegwerp bekers verbiedt vanaf 1 januari 2024.