Prijsverhogingen: FEBED vraagt producenten haalbare termijnen te respecteren

vrijdag 9 december 2022 —

De laatste tijd werden de drankenhandelaars geconfronteerd met meerdere prijsverhogingen, die vaak al toegepast werden binnen een korte termijn nadat ze aangekondigd werden.

Wij zijn er ons van bewust dat de wereldgebeurtenissen de prijzen van grondstoffen, energie en vervoer onder druk hebben gezet, maar deze elementen zijn al langer gekend en kunnen deze korte termijnen (vaak slechts een paar weken) niet meer rechtvaardigen.

De drankenhandelaars hebben tijd nodig om hun verkooptarieven aan te passen en hun klanten te informeren, die ook een redelijke termijn nodig hebben om hun tarieven aan te passen.

Een periode van drie maanden is nodig tussen de kennisgeving van de verhoging en de toepassing ervan.

Deze morgen heeft FEBED naar de leveranciers een e-mail gestuurd om hun met aandrang te vragen deze periode in acht te nemen. De ingang van de nieuwe tarieven dient steeds de eerste van een maand te zijn.