Wijnhoekje

woensdag 3 mei 2017 —

Belgische wijnbouwers lanceren label '100% Belgische wijn'

De vereniging van de Belgische professionele wijnbouwers lanceert een nieuw label "100% Belgische Wijn". Dat label garandeert dat de wijn niet alleen in België gebotteld is, maar dat ook de druiven hier bij ons geteeld zijn, want, zo stellen de Belgische wijnbouwers vast, er bestaat ook zoiets als 'half-Belgische' wijnen.

Lodewijk Waes, van de vzw Belgische wijnbouwers, is initiatiefnemer van het nieuw label: "We constateren dat buitenlandse en Belgische producenten de schijn wekken Belgische wijn te maken, terwijl ze geen Belgische druiven gebruiken. Ze importeren wijndruiven uit Frankrijk, Spanje of Roemenië en maken daar dan in België wijn van, die ze zonder schroom 'Belgische' wijn noemen." Zulke praktijken brachten de noodzaak aan een Belgisch label aan het licht.

Zes wijnen zijn al meteen bij de start als 100 procent Belgisch erkend. Het gaat om Chardonnay Meerdael (Oud-Heverlee), Kluisberg (Bekkevoort), Stenen Muur (Wezemaal), Wijndomein Aldeneyck (Maaseik), Wijndomein Waes (Gent) en Wijnkasteel Genoels-Elderen (Riemst).

Lodewijk Waes: "Dat zijn de eerste zes, maar we hebben in België ongeveer honderd wijnbouwers, en op zeer korte termijn, zullen we aan de meerderheid van die wijnbouwers het logo '100% Belgische wijn' kunnen toekennen."

Volgens de vzw Belgische Wijnbouwers is zo'n garantiebewijs nodig om de consument te beschermen. Hij moet weten wat hij koopt, klinkt het. Maar ook de wijnbouwers die correct te werk gaan, moeten worden beschermd.

En er zit ook een marketingidee achter: "Het is de bedoeling dat de Belg chauvinistischer wordt en bewust Belgische wijn gaat kopen", aldus Waes.

www.belgischewijnbouwersvzw.be

2015 was recordjaar voor Belgische wijnbouw

Na het sterke oogstjaar 2014, steeg de Belgische wijnproductie vorig jaar verder met 46 %. In totaal werd er meer dan 1 miljoen liter wijn geproduceerd in 2015, vooral de schuimwijnen deden het uitstekend. Dat blijkt uit een studie van de FOD Economie in samenwerking met professor Ghislain Houben van de Universiteit Hasselt.

“Eén miljoen liter is een absoluut record voor de Belgische wijnbouw. Deze sterke prestatie hebben we vooral te danken aan de optimale weersomstandigheden, de permanente toename van de totale oppervlakte aan wijndruiven en het ouder worden van de wijngaarden waardoor ze op volledige productie komen. De jongste tien jaar is de Belgische wijnproductie overigens vervijfvoudigd, de totale oppervlakte verdrievoudigde. Het is duidelijk: Belgische wijnen zitten in de lift”, zegt Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Nadat het oogstjaar 2014 al een sterke stijging kende ten opzichte van de in 2013 geoogste hoeveelheid, bleef de Belgische wijnproductie ook in 2015 stijgen. Vorig jaar bedroeg de productie 1.025.499 liter, een stijging met 322.686 liter (46 %) ten opzichte van 2014. (702.813 liter).

De algemene productiestijging in 2015 is een gevolg van goede weersomstandigheden in combinatie met een stijgend wijnbouwareaal in België. De Belgische wijnproductie bestaat voor bijna de helft (46 %) uit schuimwijn: 474.829 liter in 2015, een stijging van 25 % (380.363 liter in 2014). Het koele Belgische klimaat leent zich uitermate voor de productie van schuimwijn. “Het klimaat in België verschilt namelijk niet zo veel van de Franse champagnestreek. In de wijnbouwopleidingen wordt ook veel aandacht besteed aan het maken van schuimwijnen en de marktsituatie voor Belgische schuimwijnen is zeer gunstig,” verklaart professor Ghislain Houben van de Universiteit Hasselt.

De Belgische wijnbouw wordt steeds groter. De jongste tien jaar is de Belgische wijnproductie vervijfvoudigd en de totale oppervlakte verdrievoudigd. In 2006 bedroeg de totale productie 220.556 liter, tien jaar later meer dan 1 miljoen liter.

De gegevens met betrekking tot oogstjaar 2015 betreffen een voorlopige situatie gezien de erkenningsprocedure nog niet is afgehandeld. Uit de statistieken blijkt dat in 2015 de initiële productie 1.025.499 liter bedroeg op een totale oppervlakte van 221 ha 28 a. De witte wijnen maken 37 % van de totale productie uit, namelijk 375.816 liter tegenover 118.283 liter rode wijn (12 %). De roséwijnen vertegenwoordigen slechts een klein gedeelte van de productie met 53.079 liter in totaal (5 %). Er werd in 2015 bovendien 474.829 liter schuimwijnen geproduceerd, zijnde 46 % van de totale productie. Er werd bovendien een verlies van 3.492 liter genoteerd. De oogst 2015 wordt in de eerste plaats gekenmerkt door de positieve volumes. De wijnen zelf vertonen lage suikergehaltes en zuurtegraden.

In het oogstjaar 2014 werden 96 wijnbouwers geïdentificeerd. Ze werden aangeschreven met het oog op het bekomen van hun productiegegevens. Uiteindelijk hebben hiervan 21 wijnbouwers (14 in Vlaanderen en 7 in Wallonië) een erkenning voor BOB of BGA bekomen. In 2015 werden 103 wijnbouwers geïdentificeerd. Ze werden aangeschreven met het oog op het bekomen van hun productiegegevens. Ten opzichte van 2014 stopten 2 wijnbouwers hun activiteit en werden er 9 nieuwe geïdentificeerd (waarvan 4 in West-Vlaanderen).

Steeds meer vraag naar Spaanse wijnen

Sopexa heeft net de Wine Trade Monitor gepubliceerd, een enquête bij drankenhandelaars uit zeven landen. Terwijl Frankrijk nog steeds aan de leiding staat, tonen de concurrenten hun capaciteit aan om door te breken. Dit is in het bijzonder het geval van Spanje.

De enquête van Sopexa bij 1.100 drankenhandelaars uit China, Canada, Japan, Zuid-Korea, Verenigde-Staten, Hong-Kong en Rusland, samen goed voor 67 miljoen hl, toont verrassingen aan en bevestigt ook de trends die door deskundigen tijdens de Wine Trade Monitor 2013  zijn voorspeld, zoals bijvoorbeeld de Spaanse doorbraak. Spaanse wijnen blijken mooie vooruitzichten voor de komende jaren te hebben. Om deze gunstige positie te verklaren is Sopexa bij Christian Barré, directeur-generaal van Ricard Spanje, gaan polsen naar de sterkten van de Spaanse productie. Volgens Barré heeft dit succes te maken met de uitstekende prijskwaliteitverhouding, het optimale gebruik van Europese fondsen voor de promotie naar het buitenland, de toegankelijkheid en goed imago van de Spaanse gastronomie, en de aanwezigheid op de Spaanse markt van grootschalige firma’s die de exportmarkt aankunnen.