Drink Factory te Bergen, interview van Brigitte Fourez

vrijdag 16 juni 2017 —

Ter gelegenheid van de opening van Drink Factory, haar nieuwe drinkcenter op 1 maart in Bergen gaf Brigitte Fourez ons een interview. Hieronder het verlsag.

Mevrouw Fourez, hoe verliep de opening van de nieuwe Drinkcenter ?

“Op vrijdag en zaterdag kregen we heel veel volk over de vloer. De mensen waren nieuwsgierig en kwamen massaal hun aankopen doen. Sinds een paar dagen zijn we terug in een normale situatie”.

Eén van de grote nieuwigheden die tijdens de openingsavond is onthuld, zijn de tablets die ter beschikking van de klanten van de Drinkcenter worden gesteld. Hoe is die nieuwigheid door de klanten onthaald?

“De reactie van het cliënteel was zeer positief, vooral bij de liefhebbers van specialiteiten. De app geeft toegang tot de identiteitskaart van de producten en begeleidt de klanten in zijn keuzes. Momenteel bevat de app 65 producten, voornamelijk speciaalbieren, maar het is de bedoeling om ze in de nabije toekomst tot het volledige gamma uit te breiden. Het personeel van de winkel heeft twee opleidingen gevolgd over sterke drank en gebruikt tegenwoordig de tablet als steun om de klanten op de best mogelijke manier te adviseren.”

Zijn andere nieuwigheden reeds gepland?

“Zeer zeker, maar die blijven momenteel nog geheim !”

Welke zijn de uitdagingen waarmee u tegenwoordig geconfronteerd bent?

“Vooral de communicatie is tegenwoordig van cruciaal belang. Ik denk bijvoorbeeld aan sociale media, waar je als bedrijf de dag van vandaag absoluut aanwezig moet zijn. Hiervoor reken ik op de jongeren van onze firma, onder andere mijn zonen, die met deze materie veel meer vertrouwd zijn dan ik. Klassieke communicatiekanalen, zoals de folders, mogen echter niet verwaarloosd worden.”

“Bovendien maken we gebruik van een getrouwheidssysteem, waarvoor we een beroep doen op de diensten van de firma Freedelity. De bedoeling is om op termijn het kassaticket van de klant bij zijn aankoop aan zijn identiteitskaart te koppelen, wat het daarna mogelijk maakt om gericht met de klant te communiceren, naargelang zijn keuzes. Als we bijvoorbeeld een degustatie organiseren, kunnen we de uitnodiging gericht opsturen in functie van de voorkeuren van de klanten. Pas als dit systeem volledig in werking is, zullen we stilletjes aan van de klassieke communicatiemiddelen afstappen.”

Zijn er andere uitdagingen?

“De andere grote uitdaging is van logistieke aard. Met de opening van het nieuwe depot, gaan we over van een oppervlakte van 600 naar 2000m², wat een grote aanpassing met zich meebrengt. We zullen er vaart achter zetten om alles gereed te krijgen voor de jaarlijkse Bergense Feesten”.

Wat betreft de rol van FeBeD in de begeleiding van de drankenhandelaars: wat zijn uw verwachtingen voor de toekomst?

"Ik verwacht van onze beroepsfederatie dat ze de drankenhandelaars steeds beter begeleidt in de tendens van diversificatie en modernisering, die een onvermijdelijke uitdaging van onze sector is. Het spreekt bijvoorbeeld vanzelf dat drinkcenters de toekomst zijn van ons beroep. Hier spreekt men over een vak apart, dat dus geen plaats laat voor improvisatie. FeBeD moet de drankenhandelaars daarbij helpen, door het aanbod aan opleiding en informatie uit te breiden, bijvoorbeeld door ze te koppelen aan initiatieven zoals de Drinkcenter Happening. Informatie aan de leden over onder andere fideliseringssystemen, zoals hetgeen dat we gebruiken, kan een concreet voorbeeld zijn. De drankenhandelaar dient zich tegenwoordig meer kwalitatief te profileren en zich te onderscheiden door er vol voor te gaan!”

“Voor de rest zijn we tevreden om te zien dat steeds meer jongeren betrokken zijn bij de federatie. De aanwerving van een jonge directeur gaat ook in de richting van een verjonging, die volgens ons noodzakelijk was!”.