Waalse Drankenhandelaars beslissen om manifestatie van 25 maart op te schorten

maandag 29 maart 2021 —

De drankenhandelaars in Wallonië zijn zeer ontgoocheld over de steunmaatregelen die door de Waalse regering bekend gemaakt werden. De misnoegdheid is zeer groot en de drankenhandelaars voelen zich in de steek gelaten.  Door de referentieperiode die de Waalse regering vooropstelt om de steunmaatregel te kunnen ontvangen, zullen de meeste drankenhandelaars van geen enkele steunmaatregel kunnen genieten. Dit komt bijzonder hard aan als je gedurende 8 maanden meer dan de helft van je omzet ziet verloren gaan.

De drankenhandelaars zijn eveneens ontgoocheld over de grootte van het premiebedrag. FEBED heeft een onderhoud gevraagd met Minister Borsus om dit probleem te bespreken.  Het kan niet de bedoeling zijn van de Waalse regering om een sector die zwaar getroffen is door de Corona crisis, in de kou de laten staan en geen enkele premie toe te kennen.  De drankenhandelaars rekenen erop dat de Waalse regering dit zal inzien en de criteria van zijn steunmaatregel zal aanpassen.

De aanpassing van de steunmaatregelen zijn absoluut noodzakelijk om de drankenhandelaars in Wallonië toe te laten deze crisis te overbruggen. Zo niet staan er heel wat jobs op de helling!

Dinsdagnamiddag 23 maart heeft een overleg plaats gevonden tussen een delegatie van Waalse drankenhandelaars en Minister Borsus.  Deze vergadering is constructief verlopen.

De drankenhandelaars hebben aan de Minister toegelicht waarom zeer weinig drankenhandelaars van de B2B steunmaatregel kunnen genieten zoals die vandaag is uitgewerkt, niettegenstaande de drankenhandelaars sinds 8 maanden meer dan de helft van hun omzet verloren hebben door de sluiting van de Horeca.  De Minister had oor naar de elementen die door de drankenhandelaars naar voor geschoven werden en heeft beloofd om na te gaan hoe de Waalse steunmaatregel beter aan de behoeften van de drankenhandelaars kan voldoen. 

Om die reden hebben de drankenhandelaars beslist om de manifestatie die gepland was op donderdag 25 maart voorlopig op te schorten en af te wachten wat de Waalse regering dienaangaande zal beslissen. Een deel van hen waren niettemin op dezelfde 25 maart in Namen aanwezig om hun klanten horeca te steunen.