Verlenging code 95 goedgekeurd

vrijdag 19 februari 2021 —

Het Europees parlement heeft de verlenging van de code 95 goedgekeurd.

De geldigheid van de uniecode 95 op het rijbewijs en de attesten die zijn verstreken of verstrijken tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021, wordt geacht te worden of te zijn verlengd met een periode van zes maanden of tot en met 1 juli 2021, naargelang wat zich het laatst voordoet.

Bron: Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 februari 2021