Spadel behaalt als eerste familiale mineraalwatergroep de B Corp-certificering voor al haar merken

vrijdag 18 maart 2022 —

Groep Spadel meldt trots het welslagen van haar bedrijfsambitie om een onderneming met 'B Corp'-certificering te worden. Deze certificering – het resultaat van het harde werk van alle teams in de groep – wordt verleend aan ondernemingen die voldoen aan de hoogste normen inzake maatschappelijke en milieuprestaties, transparantie en verantwoordelijkheid. Dit is duidelijk het geval voor Spadel, dat altijd vooroploopt als het om duurzaamheid gaat. Het bedrijf heeft het engagement om een onderneming met positieve impact te zijn overigens zwart op wit in haar statuten opgenomen.

Spadel is de eerste familiale mineraalwatergroep met B Corp-certificaat voor zowel de groep in zijn geheel als al haar merken: SPA en Bru in België, Carola en Wattwiller in Frankrijk en Devin in Bulgarije. Devin wordt nu overigens ook de eerste Bulgaarse B Corp-onderneming. CEO Marc du Bois van Spadel benadrukt "dat deze certificering slechts het begin is van de reis en dat Spadel en haar merken de komende jaren nog hoger willen mikken."

B Corp is een internationale beweging van 4.500 ondernemingen in de hele wereld (waarvan 160 in de Benelux) die dezelfde waarden delen en die willen samenwerken om een significante positieve impact te genereren voor de wereld rondom hen. Om de B Corp-certificering te kunnen verkrijgen, moeten ondernemingen uitstekend presteren op het niveau van maatschappij en milieu (met een score van meer dan 80 punten bij de evaluatie van hun impact).Daarnaast moeten zij ook de nodige wijzigingen aanbrengen in hun beleidsstructuur om rekenschap af te leggen aan alle stakeholders en de grootst mogelijke transparantie na te streven. 

Spadel Groep heeft – net zoals haar afzonderlijke merken – de 'B Corp'-certificering gekregen dankzij verschillende initiatieven, die hebben geleid tot een score van 86,8 punten. Op het niveau van de groep vermelden we vooral de statutenwijziging in juni 2021 en de 'Great Place to Work'-certificering voor alle vestigingen, maar ook het feit dat Spadel in 2020 als eerste mineraalwatergroep in Europa koolstofneutraal is geworden voor de volledige levenscyclus van haar producten, van het materiaaltransport naar de productiefabrieken tot de recycling van de verpakkingen na hun gebruik.

Ook de steun van de groep aan het lokale economische en verenigingsweefsel, en dit in alle landen waar de groep actief is, heeft bijgedragen tot de zeer goede 'B Corp'-score van Spadel. De groep heeft mensen uit eigen streek aan het werk, bevoorraadt zich nagenoeg uitsluitend via lokale leveranciers en verbindt zich ertoe om elk jaar minstens 5 % van zijn winst in te zetten in lokale partnerships en lokale solidariteitsacties. In 2021 ging het zelfs om 5,39 %.

Alle merken van de groep hebben de B Corp-certificering veroverd. Dit bewijst dat Spadel vandaag inspanningen levert om overal waar de groep actief is een positief maatschappelijk en milieueffect te realiseren. Zo ontving de fabriek van Spa Monopole in Spa de hoogst mogelijke internationale onderscheiding voor het duurzaam en verantwoord beheer van de grondwaterspiegel. Verder blijkt dat de biodiversiteit het in Spa vandaag beter doet dan 100 jaar geleden, en dit dankzij de drastische maatregelen voor natuurbescherming die decennia geleden al werden gelanceerd. De groep Spadel wil die positieve dynamiek voortzetten en zelfs versnellen, en verbindt zich er daarom toe om tegen 2025 in al zijn Europese vestigingen een positieve impact op de biodiversiteit te realiseren.

Ook in Frankrijk zijn positieve evoluties vast te stellen. In 2020 keerde 6,3 % van de nettowinst van de Elzasser merken Carola en Wattwiller terug naar de lokale gemeenschap via productgiften, partnerships en peterschap voor culturele, sociale en milieu-initiatieven. Daarmee werd de doelstelling van 5 % die op groepsniveau was vastgelegd, ruimschoots overtroffen.

In Bulgarije is Devin niet alleen het eerste mineraalwaterbedrijf dat de B Corp-certificering verovert, maar ook het eerste Bulgaarse merk dat deze kostbare onderscheiding verdient. De waterbottelingsfabriek van Devin werkt sinds de zomer van 2020 volledig op groene energie, terwijl het merk zich meer dan ooit verbindt tot de bescherming van de uitzonderlijke natuur in het gebied van het Rhodopesgebergte, waar het water van Devin vandaan komt.

"Wij zijn bijzonder blij met deze B Corp-certificering! Ze vormt een beloning voor het positieve parcours dat al onze merken hebben afgelegd op weg naar meer duurzaamheid en meer lokale impact", beklemtoont Marc du Bois, CEO van Spadel. "Dit is echter slechts het begin van het avontuur, want Spadel en haar merken willen in de komende jaren steeds hoger mikken. De burger verwacht vandaag van ondernemingen zoals Spadel dat deze het voorbeeld geven. Dat past in onze 'Every drop counts'-filosofie die iederéén aanspoort (burgers, politici, bedrijven, …) om – zoals de naam het aangeeft – een steentje bij te dragen tot het grotere bouwwerk. De doelstelling van Spadel is niet alleen de omgeving rondom ons te beschermen, maar een stap verder te gaan door die omgeving te herstellen, te regenereren, zoals in Spa al werd aangetoond wat biodiversiteit aangaat. In de komende jaren willen we meer dan ooit kritisch naar onszelf blijven kijken om nieuwe stappen te zetten in onze ambitie een onderneming met een positieve impact te zijn."

B Lab is het netwerk zonder winstoogmerk dat de wereldeconomie transformeert in het voordeel van alle mensen, community's en de planeet. B Lab creëert normen, beleid, tools en programma's die het gedrag, de cultuur en de structuur van het kapitalisme wijzigen. Wij mobiliseren de wereldwijde B Corp-community voor collectieve actie om de meest kritieke uitdagingen voor de maatschappij aan te pakken. We werken daartoe samen met de overheden, de universiteiten, de coalities en andere instellingen om de economische systemen te doen evolueren.

Onze community telt vandaag 280.000 werknemers in meer dan 4.500 B Corps, verdeeld over 77 landen en 153 activiteitensectoren. Meer dan 150.000 ondernemingen beheren hun impact dankzij het B Impact Assessment en de SDG Action Manager. Meer informatie vindt u op de website www.bcorporation.eu.

De Certified B Corporations of B Corps zijn ondernemingen die door B Lab werden gecontroleerd op de naleving van de strengste normen inzake maatschappelijke en milieuprestaties, transparantie en verantwoordelijkheid.

De maatschappelijke en milieunormen van B Lab bepalen hoe bedrijven zich kunnen inzetten voor het goede. Deze normen steunen op de bijdragen van de stakeholders, onderzoek en gevestigde best practices. Ze vormen de basis voor de vereisten om de B Corp-certificering en impactbeheertools van B Lab te krijgen.Ze vormen ook de inspiratie voor de programma's en initiatieven tot collectieve actie van het netwerk. Onder toezicht van de Adviesraad voor de normen, onafhankelijk van B Lab, helpen deze normen de bedrijven om hun impact op de mensen en de planeet te verbeteren, te meten en te beheren.