SPA en BRU koolstofneutraal van bron tot consument

vrijdag 5 februari 2021 —

In 2010 stelde Spadel zich als objectief om tegen 2020 CO2-Neutraal te zijn.

Wel, we zijn er… Spadel is de eerste mineraalgroep in Europa die koolstofneutraal gecertificeerd is voor al zijn entiteiten en producten.

Met andere woorden, SPA en BRU zijn koolstofneutraal van bron tot consument.

Tussen 2010 en 2015 werd Spadel CO2-neutraal op bedrijfsniveau.  Dit deden we door de hoeveelheid aan directe en indirecte emissies afkomstig uit onze fabrieken, kantoren en energieverbruik te verminderen.  Deze inspanningen richtten zich uitsluitend op de gebouwen van de groep en dus niet op de toeleveringsketen en de logistiek.  Om de CO2-uitstoot te verminderen hebben we volgende acties ondernomen :

  • Installatie van 10.000 zonnepanelen
  • Vorkheftrucs vervangen door elektrische of door groene energie aangedreven vrachtwagens
  • Gebruik van LED verlichting
  • Gebruik van groene stroom in fabrieken en kantoren

De overblijvende emissies op fabrieks- en kantoorniveau, die niet verder te beperken valt, worden gecompenseerd door compensatieprojecten, in samenwerking met bijvoorbeeld CO2Logic en Water Access Rwanda.  Spadel is op deze manier de eerste mineraalgroep die koolstofneutraal gecertificeerd is voor al haar entiteiten en producten, van bron tot consument!

Klimaatneutraliteit is een geweldige stap. Het ultieme doel is natuurlijk om tegen 2050 geen eigen emissies meer uit te stoten en we zetten vandaag alles in het werk om deze doelstelling te behalen.

Meer weten?  Klik dan zeker op de volgende link : https://youtu.be/U_0b6_mle9A