Onterechte commotie omtrent Trappist Achel

vrijdag 12 maart 2021 —

Begin februari hebben we een bericht gepubliceerd  met titels “Trappistenbieren met uitsterven bedreigd”. Aanleiding was het feit dat op het etiket van de Trappist Achel het Authentic Trappist (ATP) label is verdwenen. Wat betekent dit in de praktijk voor de liefhebbers van trappistenbieren? Is Achel geen Trappist meer? We moeten een correctie publiceren.

Voor alle duidelijkheid: neen. Achel is en blijft een Trappistenabdij. De bieren die er gebrouwen worden, mogen de naam ‘Trappist’ blijven dragen. Trappistenabdijen hebben namelijk het exclusieve recht om de geregistreerde merknaam ‘Trappist’ te gebruiken. Het bier dat in Achel gebrouwen wordt, blijft dus een trappistenbier.

In mei 2020 verlieten de laatste twee monniken, gezien hun hoge leeftijd, de Achelse Kluis en namen hun intrek in de Abdij van Westmalle. Aangezien er geen kloostergemeenschap meer is in de Noord-Limburgse abdij, heeft Achel beslist om geen verlenging van de ATP-licentie aan te vragen. Gevolg: het ATP-logo op het etiket wordt vervangen door het wapenschild van de abdij van Achel. De brouwactiviteiten worden evenwel gewoon verdergezet. Onder toezicht van abt van de Abdij van Westmalle blijft een leek - dezelfde brouwer als vroeger - verantwoordelijk voor de productie van de ‘Trappist Achel’. Aan het brouwen verandert ook niets. De opbrengsten van de Trappist Achel worden gebruikt voor het onderhoud en de instandhouding van de abdijsite, de solidariteit binnen de Trappistenorde, ontwikkelingsprojecten en goede doelen.

Authentic Trappist Product

Er zijn verschillende trappistenproducten die het Authentic Trappist Product-label dragen.  De bekendste zijn de trappistenbieren maar ook andere producten zoals brood, kaas, likeuren, chocolade, e.a. komen in aanmerking voor het ATP-label.

Enkel Trappistengemeenschappen die lid zijn van de Internationale Vereniging Trappist (IVT) kunnen het ATP-label aanvragen voor hun producten. Ze moeten aan drie criteria voldoen: 

  1. De producten moeten intra muros of in de onmiddellijke nabijheid van de abdij worden geproduceerd;
  2. De productie vindt plaats onder toezicht van de monniken of monialen;
  3. De opbrengsten worden gebruikt om te voorzien in de levensbehoeften van de kloostergemeenschap. Daarnaast worden ze ook aangewend voor solidariteit binnen de Trappistenorde, ontwikkelingsprojecten en caritatieve doelen.

Een ATP-licentie is vijf jaar geldig. De licentie van Achel kwam te vervallen op 31 december 2020 en Achel besliste om geen verlenging aan te vragen. Achel blijft echter lid van de vzw Internationale Vereniging Trappist en kan blijven rekenen op de steun en de samenwerking binnen de trappistengemeenschap.

In België zijn er vijf trappistenabdijen die het ATP-label op hun Trappistenbieren mogen afbeelden: Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle, Westvleteren. Chimay, Orval, Westmalle produceren ook kazen die het ATP-gecertificeerd zijn. Elders in de wereld zijn er nog acht trappistenabdijen die het ATP-label mogen gebruiken. Zes daarvan produceren ook bieren, nl. La Trappe Koningshoeven (Nederland), Zundert (Nederland), Stift Engelszell (Oostenrijk), Spencer (VS), Tre Fontane (Italië) en Mount Saint Bernard (Groot-Brittannië).