Huyghe investeert 50 miljoen euro met het oog op verdere groei en duurzaamheid

vrijdag 14 juni 2024 —

Na de toekenning van een nieuwe omgevingsvergunning is Brouwerij Huyghe – bekend van paradepaardje Delirium Tremens en het roze olifantje - klaar om haar investeringsplannen van 50 miljoen euro uit te rollen. Die moeten ervoor zorgen dat de brouwerij nog verder kan groeien, verduurzamen en tegelijk het biertoerisme in eigen streek verder kan aanzwengelen.

Een belangrijk onderdeel van deze investering is de bouw van het Delirium Experience Center (10 miljoen €), een interactieve bezoekerservaring in de oude brouwerijgebouwen. Dit center, voorzien van vier eventzalen, zal het verhaal van de brouwerij en de Belgische biercultuur vertellen, die in 2016 nog door UNESCO is uitgeroepen tot immaterieel werelderfgoed.

Alain De Laet, CEO van de brouwerij, legt uit: “Ik ben fier deel uit te maken van de 4de generatie die deze familiale brouwerij en de wereldwijd gevierde biercultuur op de kaart wil zetten. Met deze investeringen wil ik ons financieel gezond bedrijf nog verder klaarstomen voor de 5de generatie die nu al popelt om mee aan boord te komen. Bovendien zal het Experience Center extra biertoeristen naar Melle trekken, waarvan de lokale middenstand ook een graantje zal kunnen meepikken.”

Het doel van het Delirium Experience Center is om het jaarlijkse bezoekersaantal van 12.000 naar 50.000 te verhogen. Voor de bezoekers van het experience center wordt onder meer een nieuwe parkeerplaats voor 65 auto’s aangelegd (250.000 €), en de bestaande parkeerfaciliteiten zullen worden verdubbeld (100.000€). Dankzij het nabijgelegen station en bushaltes, is de brouwerij ook met het openbaar vervoer vlot bereikbaar. Daarnaast wordt de huidige voetweg Eikerwegel verlengd en vernieuwd (400.000 €) tot een dubbelrichtingsfietspad van vier meter breed, volledig op kosten van de brouwerij. Na deze werken zal deze fietsweg (1.500m²) gratis overgedragen worden aan de gemeente Melle, zodat iedereen er van kan genieten.

Om haar productiecapaciteit te verhogen en op die manier verdere groei te faciliteren, bouwt de brouwerij een nieuwe flessenbottelarij met een capaciteit van 40.000 flesjes per uur (10 miljoen €) en een nieuwe bliklijn (5 miljoen €). Hierdoor dient het afvullen van blikjes niet langer in Frankrijk te gebeuren. Dat maakt het productieproces niet alleen efficiënter, het zorgt ook voor een betere ecologische voetafdruk doordat het transport van en naar Frankrijk wegvalt. 

In lijn met haar ambitie om de groenste brouwerij van het land te worden, investeert Brouwerij Huyghe sinds 2008 aanzienlijk in duurzaamheid. De afgelopen jaren werden er extra zonnepanelen geplaatst, en is er een warmtekrachtkoppeling (WKK) installatie geïnstalleerd die biogas gebruikt, afkomstig van de anaerobe waterzuivering. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de brouwerij momenteel ongeveer 50% van haar eigen groene stroom produceert. Met de installatie van extra zonnepanelen (700.000 €) op de nieuwe gebouwen zal dit aandeel stijgen tot ongeveer 90%. Daarnaast zorgen nieuwe duurzame koelgroepen (600.000 €) voor een verdere reductie van het energieverbruik. Ook de persluchtcompressoren (250.000€) worden vernieuwd met 5% rendementsverbetering en energierecuperatie tot gevolg.

Op het gebied van waterbeheer heeft Brouwerij Huyghe ook indrukwekkende stappen gezet. Het is de enige brouwerij die meer dan 65% van haar gezuiverd afvalwater omzet in drinkbaar water. Dankzij een bijkomende ‘reverse osmose’- installatie op de waterzuiveringsinstallatie in 2016 en 2019 wordt nu jaarlijks 45.000 kubieke meter water hergebruikt. De extra dakoppervlakte van de nieuwe magazijnen zal ook de mogelijkheid bieden om nog eens tot 9.000 kubieke meter regenwater per jaar te hergebruiken voor toepassingen zoals het wassen van vaten en bakken.

De brouwerij investeert dit jaar ook in een eigen CO2-recuperatie installatie (1.500.000 €), die de natuurlijk opgewekte CO2 van de biervergisting recupereert, zuivert en opnieuw gebruikt om bier te verzadigen en installaties zuurstofvrij te maken. Hoewel deze investering alleen rendabel is voor grote brouwerijen, koos de brouwerij er toch bewust voor om deze door te voeren uit duurzaamheidsoverwegingen. Bovendien was de CO2-toeleveringscrisis van 2022 een bijkomende motivatie om te investeren in de continuïteit en zelfstandigheid van de brouwerij.

Daarnaast start de brouwerij met de elektrificatie van haar wagenpark door de installatie van 12 semipublieke laadpalen (150.000 €) op de parking van de brouwerij. Deze investering draagt bij aan een aanzienlijke mobiliteitsverbetering en ondersteunt de bredere duurzaamheidsdoelstellingen van de brouwerij.

Ook in extra lege vaten en bakken moet geïnvesteerd worden (2.300.000 €) De verdere automatisatie van het productieproces, met o.a. automatische volumemeting en alcoholbepaling per gisttank zal een investering vergen van 750.000€.

Bovendien neemt Brouwerij Huyghe al meer dan 13 jaar deel aan het VOKA charter duurzaam ondernemen, waarbij ze zich verbindt om elk jaar minimaal 10 verbeteracties te realiseren op basis van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Alain De Laet voegt er nog aan toe: “Hoewel het steeds moeilijker wordt om nog verbeterpunten te vinden, blijven we de lat voor onszelf steeds hoger leggen. Ik wil mijn technisch en milieuteam dan ook bedanken voor hun doorzettingsvermogen om ons ecologisch profiel continu te blijven verbeteren. Duurzaamheid is niet langer een doel op zich, het is deel geworden van ons DNA. Het onderscheidt ons van de rest en daar zijn we best fier op. We doen er alles aan om de duurzaamste brouwer van het land te worden.”  

www.brouwerijhuyghe.be