FEBED wenst U een gezond en succesvol 2022 toe !

zaterdag 25 december 2021 —

Eind vorig jaar dacht ik dat dit jaar de toestand geleidelijk aan zou verbeteren en we terug naar een normale activiteit zouden evolueren. De toestand is dit jaar wel verbeterd, maar we zitten zeker nog niet met een normale activiteit.  Niettegenstaande de vele inspanningen die de overheid en wij allen geleverd hebben, worden we nog steeds geconfronteerd met een hardnekkig virus die het onze samenleving niet makkelijk maakt. De impact op onze sector is groot.

Deze Corona crisis heeft ook nieuwe problemen naar boven gebracht, waaronder een gebrek aan personeel.  Al die uitdagingen hebben jullie met grote strijdlust aangepakt en zo goed als mogelijk opgelost.  Jullie klanten hebben steeds op jullie kunnen rekenen en dit waarderen ze ten zeerste.   

Deze crisis heeft ook een positieve zijde.  Veel leden zijn gaan nadenken over hun business model en hebben nagedacht hoe ze zich beter kunnen voorbereiden op de toekomst en hoe ze zich kunnen wapenen tegen dergelijke crisissen.  De drankenwinkels nemen aan belang toe. Heel wat inspanningen worden geleverd om de winkels aantrekkelijker te maken voor de shopper. De leveringen aan huis wordt nieuw leven ingeblazen.

FEBED wil voor jullie het platform zijn om inspirerende ideeën uit te wisselen en goede praktijken te delen.  Dit is één van onze taken naast het verdedigen van jullie belangen bij overheden, leveranciers en andere federaties. Ook jullie informeren is één van onze kerntaken.

We danken jullie voor het vertrouwen en zullen alles in het werk stellen om in 2022 jullie zoveel als mogelijk te ondersteunen.

Het Bestuursorgaan en het FEBED team wensen jullie prettige feestdagen en een voorspoedig 2022!

Wij gaan er even tussenuit.  Het secretariaat zal gesloten zijn vanaf 24 december.  Op 4 januari staan we opnieuw te uwer beschikking.

Guy Dewulf, Directeur