FEBED sluit zich aan bij UCM

vrijdag 18 maart 2022 —

Als beroepsfederatie is het belangrijk om samen te werken met interprofessionele organisaties. Je kan immers niet alles alleen doen.  De uitdagingen en de problemen waarmee we geconfronteerd worden, beperken zich vaak niet alleen tot onze sector.  Andere sectoren kampen met dezelfde problematiek.  Als je de krachten kunt bundelen, sta je sterker en heb je meer kans dat je gehoor krijgt bij de verschillende overheden in ons land. 

Bij interprofessionele organisaties, zoals UNIZO, UCM, VOKA, Comeos, … zijn meerdere beroepsfederaties aangesloten en ze vormen het ideaal platform om met andere federaties samen te werken om uitdagingen samen aan te pakken.

Sinds 2019 is FEBED aangesloten bij UNIZO.  De voorbije twee jaar hebben duidelijk het nut aangetoond van ons lidmaatschap bij een interprofessionele organisatie.  UNIZO is als Vlaamse organisatie actief bij de nationale, Brusselse en Vlaamse overheidsinstanties, maar is niet actief bij de Waalse overheden.

Vandaar dat FEBED de beslissing genomen heeft om vanaf dit jaar ook lid te worden van UCM om onze relatie met de Waalse overheden te verstevigen.  De samenwerking met UCM omvat  volgende domeinen:

  • Deelname aan het intern overlegorgaan van UCM waarbij de standpunten van de verschillende aangesloten beroepsfederaties besproken worden om samen een standpunt in te nemen en op die manier meer druk te kunnen zetten op de besluitvorming.
  • FEBED kan beroep doen op de ervaring van UCM en hun specialisten om onze eigen standpunten vorm te geven.
  • FEBED zal uitgenodigd worden om deel te nemen aan UCM werkgroepen en commissies rond actuele thema’s of over specifieke onderwerpen.
  • UCM kan ons in contact brengen met de juiste personen bij de Waalse en Brusselse overheid.
  • FEBED ontvangt de nieuwsbrief van UCM
  • FEBED kan beroep doen op juridisch advies.
  • FEBED kan deelnemen aan opleidingen die UCM organiseert.

Ons lidmaatschap van UCM zal FEBED zeker helpen bij het verdedigen van de belangen van onze leden die in Wallonië gevestigd zijn.