Eindejaar

donderdag 22 december 2022 —

Begin dit jaar waren we blij dat de beperkingen, ons opgelegd ter bestrijding van het Coronavirus, op zijn einde liepen en we terug een normaal leven konden gaan leiden.  De vooruitzichten waren gunstig en iedereen had er terug zin in.  We zagen de toekomst rooskleurig.

Ons geluk was van korte duur.  Met de inval in Oekraïne, de energiecrisis die daarop volgde met een torenhoge inflatie als gevolg, belandden we opnieuw in economisch moeilijke wateren. Deze nieuwe economische crisis komt hard aan.

Opnieuw toont onze sector dat we een stevige ruggegraat hebben en zullen we in staat zijn deze moeilijke periode te overbruggen.  Jullie klanten weten dat en waarderen dat ze steeds op jullie kunnen rekenen.  De investeringen die jullie verrichten in nieuwe horeca zaken, in het vernieuwen en creëren van drankenwinkels, in digitalisering en hernieuwbare energie tonen de dynamiek van onze sector.  Jullie geloven in de toekomst en zijn klaar om de uitdagingen van de volgende jaren aan te gaan.

FEBED zal jullie hierbij helpen en jullie belangen verdedigen bij de verschillende overheden en leveranciers.

We danken jullie voor het vertrouwen en zullen alles in het werk stellen om in 2023 jullie zo goed als mogelijk te ondersteunen.

Het Bestuursorgaan en het FEBED team wensen jullie prettige feestdagen en een voorspoedig 2023!

Wij gaan er even tussenuit.  Het secretariaat zal gesloten zijn vanaf 24 december.  Op 4 januari staan we opnieuw te uwer beschikking.