Drankenhandelaars betoogden in Namen op donderdag 4 maart

vrijdag 5 maart 2021 —

Persbericht 4 maart: Met een konvooi van 50 vrachtwagens hebben de Waalse Drankenhandelaars vanmorgen in Namen hun onhoudbare situatie aangekaart. Tijdens het overleg met de Waalse regering hebben de drankenhandelaars de kans gekregen om toe te lichten met welke moeilijkheden ze sinds één jaar geconfronteerd worden. Steunmaatregelen zijn absoluut noodzakelijk.  De Waalse regering heeft beloofd dat ze eind volgende week een beslissing neemt.

Reeds acht maanden is er geen enkele verkoop aan de horeca en sinds een jaar kan er geen enkele manifestatie doorgaan, maar ondertussen zijn de vaste kosten wel gelijk gebleven. De marges op de verkopen aan ziekenhuizen, rusthuizen en collectiviteiten zijn onvoldoende om de vaste kosten te kunnen financieren.  Heel wat banen staan op de helling.   

De Waalse regering toonde begrip voor de moeilijke situatie waarin onze sector vertoeft en had oor naar de steunmaatregelen die de drankenhandelaars vragen.

Concreet hebben we volgende steunmaatregelen gevraagd aan de Waalse regering:

  1. Een maandelijkse tussenkomst om de vaste kosten te helpen dragen voor de drankenhandelaars die een omzetdaling kennen van meer dan 60 %. We vragen een tussenkomst van 10 % op het zakencijfer dat gerealiseerd werd in dezelfde maand van 2019. Het bedrag plafonneren in functie van het aantal werknemers.
  2. Voor de drankenhandelaars die over een langere periode, m.n. van 1 maart 2019 tot 31 maart 2021,  een belangrijk omzetverlies geleden hebben van meer dan 60 %, vragen we een tussenkomst van 10 % op het zakencijfer gerealiseerd in dezelfde  periode van 2019. De maandelijkse tussenkomsten worden in mindering gebracht van dit bedrag.
  3. Huurlening en een lening die de gesloten horeca zaken helpt hun voorraad terug op te bouwen bij heropening. Heel wat horeca zaken hebben nog openstaande rekeningen, zowel wat dranken betreft als achterstallige huur.  Deze leningen moeten de horeca zaken helpen hun bedrijf opnieuw op te starten, want in de huidige omstandigheden hebben de toeleveranciers  niet de mogelijkheid bijkomend betalingsuitstel toe te kennen. 

De Waalse regering heeft beloofd om tegen eind volgende week een beslissing te nemen m.b.t. de steunmaatregelen.

U vindt ook HIER ons persbericht van 2 maart.