De Waalse regering heeft de Waalse drankenhandelaars gehoord

vrijdag 16 april 2021 —

De drankenhandelaars in Wallonië waren zeer ontgoocheld over de steunmaatregelen die op 11 maart door de Waalse regering bekend gemaakt werden. De misnoegdheid was zeer groot en de drankenhandelaars voelden zich in de steek gelaten. FEBED heeft onmiddellijk gereageerd en een onderhoud gevraagd met Minister Borsus. Op 23 maart heeft deze bijeenkomst plaatsgegrepen.

We hebben onze grieven toegelicht aan de Minister, die oren had voor onze argumenten. Hij heeft beloofd een aangepast voorstel uit te werken en voor te leggen aan de Waalse Regering. In afwachting van de beslissing van de Waalse regering, hebben we de manifestatie die voorzien was op 25 maart voorlopig opgeschort. Meerdere drankenhandelaars waren niettemin op 25 maart in Namen aanwezig om hun horeca klanten te steunen.

Op 8 april heeft de Waalse regering volgende beslissing genomen m.b.t. de B2B steunmaatregel

De laatste drie trimesters van 2020 worden niet meer samen genomen. Er kan voor elk trimester afzonderlijk een premie worden aangevraagd. Dit is een zeer positieve evolutie voor onze sector.

Voor het eerste trimester 2021 kan er eveneens een premie aangevraagd worden. Dit betekent dat er in totaal voor 4 trimesters een premie kan aangevraagd worden: trimester 2,3 en 4 2020 en trimester 1 2021.

Om in aanmerking te komen voor de B2B premie, moet je in de betrokken trimester een omzetdaling hebben van minimum 50 % t.o.v. dezelfde période in 2019 en kunnen aantonen dat 20 % van je omzet gerealiseerd wordt in een gesloten sector.

De premie bedraagt 15 % van de omzet voor dezelfde periode in 2019, geplafonneerd in functie van de mensen die in je bedrijf tewerkgesteld zijn. Concreet betekent dit dat de premie per trimester schommelt tussen 5.000 € en 40.000 € als je een verlies van zakencijfer hebt tussen 50 % en 75 %. Is je verlies van zakencijfers groter dan 75 %, schommelt de premie tussen 6.250 € en 50.000 €.

Dit is een zeer positieve evolutie, waardoor veel meer bierhandelaars van de premie zullen kunnen genieten. Waar bij de eerste maatregel slechts 39 % van de bierhandelaars van de premie konden genieten, zal dit met de tweede maatregel tussen de 72 % en 82 % zijn afhankelijk van het trimester.

Dit is een mooi bewijs van wat we als sector kunnen realiseren als we solidair optreden en samen werken.