België telt 400 brouwerijen

vrijdag 8 oktober 2021 —

De Belgische bierconsumentenvereniging Zythos vzw, die zich onder andere bezighoudt met de opvolging van het aantal brouwerijen, bierfirma’s, lambiekbrouwers, geuze- en bierstekers, heeft vorige week de 400ste brouwerij geregistreerd. De eer viel te beurt aan het Brusselse DrinkDrink!, die de stap van bierfirma naar brouwerij heeft gezet.

In België is het zo dat iedereen die een bier op de markt brengt de benaming ‘Brouwerij’ mag gebruiken. Daardoor is het voor de consument niet altijd duidelijk of diegene die dat bier introduceert ook wel degelijk de brouwer is. Zythos vzw heeft daarom een aantal voorwaarden voor erkenning gedefinieerd.

Wanneer word je door Zythos vzw erkend als brouwerij?

Om als brouwerij erkend te worden, moet de brouwinstallatie erkend zijn door de overheden, voldoen aan alle wettelijke vereisten en beschikken over alle nodige vergunningen:

  • Het bedrijf moet volledig in regel zijn met de FOD Economie op het vlak van de btw-activiteiten;
  • Het bedrijf moet beschikken over een accijnsnummer voor de productie van bier (en dus niet alleen voor de verkoop van bier);
  • De brouwerij moet beschikken over alle nodige toelatingen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Bovendien moet de brouwinstallatie ook daadwerkelijk gebruikt worden om (minstens een deel van) de bieren te produceren. Het is niet nodig dat een brouwerij 100% van haar bieren zelf brouwt, bijgevolg is het dus mogelijk dat een brouwerij een deel van de bieren uitbesteedt aan een andere brouwerij (bijvoorbeeld als er capaciteitsproblemen zijn). Een brouwerij mag ook een deel van het productieproces aan een andere brouwerij uitbesteden (bijvoorbeeld het bottelen).

Wanneer word je door Zythos vzw erkend als bierfirma?

Een bierfirma is een bedrijf dat bieren commercialiseert en op de markt brengt, maar zelf niet beschikt over een erkende brouwinstallatie en het brouwen dus uitbesteedt.

Om als bierfirma erkend te worden door Zythos vzw, moeten deze vier voorwaarden voldaan zijn:

  • De bieren die op de markt gebracht worden, moeten originele bieren zijn (geen etiketbieren van reeds bestaande bieren);
  • De firma moet eigenaar zijn van de bieren (bv geen firma of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid);
  • Het commercialiseren van de eigen bieren moet de hoofdactiviteit van het bedrijf zijn. Indien er nog andere activiteiten in het bedrijf zijn ondergebracht, dan moeten die ondergeschikt zijn aan de commercialisatie van het eigen bier. Hiervoor is het dus ook belangrijk dat de juiste btw-codes zijn aangegeven bij de FOD Economie;
  • De brouwerij(en) waar de bieren worden geproduceerd, moeten gekend zijn.

Voor de andere categorieën is het iets duidelijker. Een lambiekbrouwer brouwt lambiek en maakt er geuze van. Geuze- en bierstekers kopen lambiek en/of bier bij erkende brouwerijen en blenden dit tot een eigen product.

Alles samen telt België nu een 700-tal officiële bierproducenten.

Meer info op www.zythos.be