Achterpoortjes in wet betalingstermijnen voortaan gesloten

vrijdag 4 februari 2022 —

Sinds 1 februari  worden de achterpoortjes gesloten waarmee de maximale wettelijke betalingstermijnen in zakenrelaties tot nu toe werden omzeild. UNIZO spreekt van "een mijlpaal". "Op tijd betaald worden is meer dan ooit cruciaal om als kmo financieel gezond te blijven", benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "We kloppen al jaren op deze nagel".

De realisatie van de UNIZO-eis kwam in een stroomversnelling toen Kamerlid Leen Dierick (CD&V) er werk van maakte met een wetgevend initiatief, dat deze maand in werking treedt. Naast de onmiskenbare handtekening van Leen Dierick, en de unanieme goedkeuring door alle politieke partijen, draagt de nieuwe wet de onuitwisbare stempel van UNIZO. "Zo werd in de toelichting bij het destijds ingediende wetsvoorstel expliciet verwezen naar de jaarlijkse betaalhygiënestudie van UNIZO en Graydon, waarin we ook telkens opnieuw ons standpunt en onze verzuchtingen ventileerden", aldus een tevreden Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.
De nieuwe wet veralgemeent meteen ook de maximale betalingstermijn van 60 dagen, verificatieperiode inbegrepen voor álle B2B-transacties, wat UNIZO eveneens toejuicht. Dat moet onder andere het gelijk speelveld tussen grote en kleine ondernemingen helpen garanderen.

UNIZO, waarvan FEBED lid is,  rekent er op dat de (voortaan kortere) wettelijke betaaltermijnen ook veel strikter dan tot nu toe zullen worden nageleefd. Door bedrijven, maar net zo goed door de verschillende overheden. "We roepen ondernemers alvast op om hun contractpartners te wijzen op deze onmiddellijk van kracht zijnde wetgeving en de voortaan verboden achterpoortjes", besluit Danny Van Assche.
Bron : www.unizo.be