‘COVID’-addendum bij de Gedragscode voor goede relaties tussen brouwers, drankenhandelaars en horecasector is getekend

vrijdag 8 juli 2022 —

Op 1 juli hebben de Ministers Pierre-Yves Dermagne en David Clarinval en de vijf federaties (FEBED, Belgische Brouwers, Horeca Vlaanderen, Horeca Brussel en Horeca Wallonie) het Addendum van de Gedragscode voor de Goede Relaties tussen Drankenhandelaars, Brouwers en Horeca federaties (Vlaanderen, Brussel en Wallonie) ondertekend.

Wat zijn de basisprincipes van het Addendum?

Tijdens de “COVID-periode” konden horeca uitbaters moeilijk tot onmogelijk hun overeengekomen afnamequotum behalen. Basisprincipe van het addendum is dat het niet behalen van de afnamequota tijdens de COVID-periode (behoudens punt 5 onderstaand) nooit aanleiding zal geven tot financiële boetes (schadebedingen, andere sancties,…) door de brouwers/drankenhandelaars.

Het addendum is alleen van toepassing op de afnamequota voor dranken en de impact van de COVID-19-crisis erop.

De volledige tekst van het Addendum kan je terugvinden in de Downloadcenter van onze website de rubriek ‘Contracten’