Witte kassa met zwarte doos: boetes bij niet naleving goedgekeurd

woensdag 3 mei 2017 —

De ministerraad heeft op 27 januari de boetes bij niet naleving van de wet rond de witte kassa met zwarte doos goedgekeurd. Het voorstel kwam van minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

FOD Financiën plant een verdere actieve opvolging van de vaststellingen in. Bij voorgaande controles werd reeds meer dan 3 miljoen euro aan boetes toegekend.

Het nieuwe ontwerp van het koninklijk besluit wijzigt dat van 9 juli 2012 en voorziet een ganse resem aan boetes :.

  1ste overtreding 2de overtreding vanaf 3de overtreding
Geen zwarte doos 1.500 € 3.000 € 5.000 €
Geen kasticket, rekening of ontvangstbewijs 50 € per ticket (max. 500 €) 125 € per ticket (max. 1.250 €) 250 € per ticket (max. 5.000 €)
Niet naleving van elke andere verplichting Onopzettelijk: 25 € (min 50 max 250) 125 € (max. 1.250) 250 € (max. 5.000)
Overige : 50 € (max 500)
Niet vergunde geregistreerde kassa of van een niet vergunde procedure ter vervanging van een rekening of ontvangstbewijs 1.000 € 2.000 € 3.000 €
Gebrek aan rechtvaardiging van de bestemming van de rekeningen en ontvangstbewijzen afkomstig van de drukker 500 € 2.000 € 3.000 €>

Technisch probleem 

Op 1 februari communiceerde de FOD Financiën dat er een technisch probleem is met de fiscale datamodule met certificatienummers RET01 tot RET05. De fiscale datamodule, de zogenaamde ‘blackbox’, maakt deel uit van het Geregistreerd Kassasysteem (samen met de kassa zelf en de VAT-signing card).

Na navraag van Horeca Vlaanderen bij het bevoegde kabinet blijkt het om een opslagprobleem te gaan, waardoor de fiscale datamodule na 506 dagen niet meer zou functioneren. Horeca Vlaanderen heeft dadelijk meer duidelijkheid gevraagd bij de overheid en zonet onderstaande communicatie ontvangen.