Bier en wijn mag vanaf 16 jaar

vrijdag 26 oktober 2018 —

Minister de Block besliste dat enkel bier en wijn nog toegelaten is van 16 tot 18 jaar. Gefermenteerde dranken als vermout en gedistilleerde dranken zijn dus niet langer toegelaten vanaf 16 jaar.

Meer lezen

Er is een principieel verbod voor het verkopen, schenken of aanbieden van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar. “Hierop is een uitzondering. Bier en wijn met inbegrip van schuimwijn zijn toegelaten vanaf 16 jaar”, licht minister De Block toe.

De volgende dranken zijn verboden voor jongeren onder 18 jaar:

  • pre-mixen op basis van bier waaraan een (aroma van) sterke drank werd toegevoegd
  • bieren die worden geëtiketteerd, voorgesteld of gecommercialiseerd met een verwijzing naar sterke drank
  • pre-mixen op basis van wijn, waaraan andere dranken of producten worden toegevoegd

Pre-mixen op basis van bier waaraan een fruitaroma of een ander niet-alcoholisch product of drank wordt aan toegevoegd, zijn toegelaten vanaf 16 jaar.

In de praktijk betekent de nieuwe regelgeving ook dat een kassier, een schenker, een handelaar, … naar een geldig identiteitsbewijs mag vragen om de leeftijd te controleren. “In geval van twijfel mag iedereen naar de identiteitskaart vragen”, zegt De Block. “Wanneer het leeftijdsbewijs niet getoond wordt, kan men weigeren om alcohol te geven. Zo kan een eventuele inbreuk worden vermeden.”

Er zijn buitenlandse voorbeelden waarbij de leeftijd voor alcohol op 18 of zelfs 21 jaar staat. Dit sluit eventueel alcoholmisbruik niet uit. "We moeten jongeren uitleggen wat de risico’s van alcohol zijn. De ouders vervullen daarbij een belangrijke rol, ook meer algemeen bij de keuze voor gezonde drank en voeding. Maak van bier of wijn een verboden vrucht en ze worden alleen maar aantrekkelijker", besluit minister De Block.